Administration af fonde

Vores fondsadministrationstjenester omfatter en bred vifte af funktioner, der understøtter den operationelle og
finansielle styring af investeringsfonde. Vi tager højde for investeringsfonde, såsom gensidige
hedgefonde, private equity-fonde og andre former for kollektive investeringsenheder. Disse
tjenester er typisk outsourcet til tredjepartsudbydere kendt som fondsadministratorer.

   

Vores fondsadministrationstjenester omfatter en bred vifte af funktioner, der understøtter den operationelle og
finansielle styring af investeringsfonde. Vi tager højde for investeringsfonde, såsom gensidige
hedgefonde, private equity-fonde og andre former for kollektive investeringsenheder. Disse
tjenester er typisk outsourcet til tredjepartsudbydere kendt som fondsadministratorer.

Ekspertise
Dette indebærer vedligeholdelse af nøjagtige og ajourførte regnskaber for fonden, herunder beregning af nettoaktivværdi (NAV), udarbejdelse af regnskaber og resultatrapportering.
Vores fondsadministratorer håndterer onboarding af investorer, vedligeholder investoroptegnelser, behandler tegninger og indløsninger, beregner investorallokeringer og distribuerer periodiske opgørelser.
Vores fondsadministratorer hjælper med at sikre overholdelse af forskellige lovkrav, såsom indgivelse af lovpligtige rapporter, overvågning af investeringsrestriktioner og at holde sig opdateret om skiftende lovrammer.
Dette omfatter håndtering af investortransaktioner, vedligeholdelse af aktionærregistret, behandling af udbytte- og distributionsbetalinger og håndtering af investorforespørgsler.
Vores fondsadministratorer genererer og distribuerer rapporter til fondsforvaltere, investorer og regulerende myndigheder. Disse rapporter kan omfatte regnskaber, porteføljevurderingsrapporter, præstationsanalyser og lovpligtige registreringer.
Det indebærer at føre tilsyn med fondens daglige operationelle aktiviteter, såsom bekræftelse og afvikling af handler, behandling af corporate actions, forvaltning af sikkerhedsstillelse og afstemninger.
Vores fondsadministratorer leverer teknologiplatforme og infrastruktur til at understøtte effektiv fondsdrift, herunder porteføljeregnskabssystemer, investorportaler og sikker datalagring.
Vores administratorer hjælper med at overvåge fondens overholdelse af investeringsretningslinjer, lovkrav og interne politikker gennem regelmæssige compliance-undersøgelser og rapportering.
Vi støtter fondens governance-ramme ved at yde støtte til bestyrelsesmøder, vedligeholde virksomhedsregistre og lette kommunikationen mellem fondens interessenter.
Drevet af
Pricing
Team of Accountants
50€ / Hour
From 228€ / Month
  • Minimum 6 hr / month
  • No additional costs
Large Enterprises
Have a large project?
Let's connect!
Send inquiry
Planlæg gratis konsultation
Inden for 24 timer vil vores repræsentant kontakte dig for at diskutere dine forretningsbehov og muligheder for partnerskab!